top of page

PORTFOLIO

Kompozytorzy

Kolejny rok z rzędu, kiedy Fundacja Europejski Instytut na Rzecz Demokracji wzięła na tapet wybitnych polskich kompozytorów chcąc przedstawić ich sylwetki szerszemu gronu odbiorców. W tym roku przedstawiliśmy Józefa Wieniawskiego oraz Ludomira Różyckiego. Każdy z nich był niewątpliwie wybitnym muzykiem, którego wkład w polską muzykę klasyczną jest nieopisany. Niestety ich dorobek muzyczny nie jest powszechnie znany słuchaczom, dlatego też postanowiliśmy przyczynić się do rozprzestrzeniania informacji o nich ich twórczości.

Emisje wideowizytówek można było oglądać na antenie TVP Kultura od 23.12.2022 do 29.12.2022

Wideowizytówki kompozytorów polskich: Józef Wieniawski, Ludomir Różycki to projekt prowadzony przez Europejski Instytut na Rzecz Demokracji dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Realizacją nagrań podobnie jak w zeszłych latach zajęły się firmy Amicus Media oraz Storyliner.

"Do Damaszku"

Warsztaty scenopisarskie „Do Damaszku” to projekt zrealizowany przez Europejski Instytut na Rzecz Demokracji dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Sektor Rozwojów Kreatywnych”, którego głównym celem było dostarczenie słuchaczom narzędzi do samodzielnego rozwoju, wskazanie w pracy indywidualnej silnych i słabszych stron rozwijanego projektu, także pod kątem jego potencjalnego zaistnienia na rynku usług kreatywnych.

Uczestnicy warsztatów zostali wyselekcjonowani przez ekspertów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Początkujący twórcy, którzy przy rozmowach wykazali się największym potencjałem kreatywnym oraz chęcią uczestnictwa w warsztatach zostali zaproszeni do wzięcia udziału w wykładach.

W ciągu trzech dwudniowych zjazdów nasi słuchacze zdobyli praktyczną wiedzę pisarską od wykładowców, którzy są uznanymi znawcami branży scenopisarskiej i filmowej. Warsztaty poprowadzili Małgorzata Imielska, Piotr Gociek, Waldemar Dariusz Gajewski oraz Wojciech Tomczyk. Plan zajęć obejmował między innymi: analizę scenariuszowych przykładów najwybitniejszych dzieł kinematograficznych; wdrożenie praktycznych ćwiczeń z tekstem; analizę dzieł filmowych; doskonalenie umiejętności prezentacji i sprzedaży prac literackich w przemyśle kreatywnym.

Mamy ogromną nadzieję, że warsztaty okażą się cyklicznym wydarzeniem i w przyszłym roku również uda nam się je zorganizować.

bottom of page